Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Thủy sản

GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN

GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN

I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC Bệnh Học Thủy Sản là môn chuyên sâu của ngành thủy sản. Môn học này ra đời trên cơ sở sự phát triển của y học, từ nghiên cứu ký sinh trùng của người: sán...

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG VÀ QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG VÀ QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Chương trình giảng dạy Học phần Hệ thống nuôi trồng thủy sản trong nhiều năm qua ở các trường đại học thuộc khối Nông – Lâm – Thủy sản, chiếm từ 2 đến 3 học trình, số giờ lý thuyết chiếm...

The Complete Aquarium Guide (FISH, PLANTS AND ACCESSORIES FOR YOUR AQUARIUM)

The Complete Aquarium Guide (FISH, PLANTS AND ACCESSORIES FOR YOUR AQUARIUM)

There was a time when the keeping and study of exotic fish was the preserve of serious researchers closeted in their laboratories; today, it is an established and popular hobby. Dealerships and specialized sales areas in large stores are...

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 1 GS.TS. Vũ Duy Giảng (trường Ðại học Nông nghiệp Hà Nội), GS.TS. Lê Ðức Ngoan và TS. Ngô Hữu Toàn (Trường Đại học Nông lâm Huế) Link tải 2 Biên soạn:...

1 23 24 25