Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Thủy sản

Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản nuôi nước lợ mặn

Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản nuôi nước lợ mặn

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: TS. THÁI THANH BÌNH (Chủ biên) – ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH – CN. ĐỖ TRUNG KIÊN – TS. BÙI QUANG TỀ – ThS. BÙI QUANG TỀ – ThS. TRƯƠNG...

Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 3 năm 2009 của...

Phòng và trị một số bệnh cho cá cảnh

Phòng và trị một số bệnh cho cá cảnh

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Nội dung: Giới thiệu 1. Phòng bệnh – Các yếu tố môi trường nước – Các yếu tố về cá – Thức ăn cho cá 10 điều nên làm để...

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Section 1.1. introductory chapters Chapter 1.1.1. Quality management in veterinary testing laboratories Chapter 1.1.2. Principles and methods of validation of diagnostic assays for infectious diseases Chapter 1.1.3. Methods for disinfection of...

Bệnh học Thủy sản – Bùi Quang Tề

Bệnh học Thủy sản – Bùi Quang Tề

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: TS. BÙI QUANG TỀ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN I – Năm 2006 Nội dung: gồm 4 phần PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BỆNH HỌC THỦY SẢN...

Giáo trình mô đun: Thu hoạch sản phẩm phụ – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Giáo trình mô đun: Thu hoạch sản phẩm phụ – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệpBộ Nông Nghiệp và PTNTTham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên) Tài liệu liên quan:   Nội...

Giáo trình mô đun: Kết tinh muối – thu hoạch muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Giáo trình mô đun: Kết tinh muối – thu hoạch muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệpBộ Nông Nghiệp và PTNTTham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên) Tài liệu liên quan:   Nội...

Giáo trình mô đun: Chế chạt – kết tinh thạch cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Giáo trình mô đun: Chế chạt – kết tinh thạch cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệpBộ Nông Nghiệp và PTNTTham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên) Tài liệu liên quan:   Nội...

Giáo trình mô đun: Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Giáo trình mô đun: Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệpBộ Nông Nghiệp và PTNTTham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên) Tài liệu liên quan:   Nội...

Giáo trình mô đun: Lấy nước biển nồng độ cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Giáo trình mô đun: Lấy nước biển nồng độ cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệpBộ Nông Nghiệp và PTNTTham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên) Tài liệu liên quan:   Nội...

1 2 3 4 25