Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Thủy sản

Đề án ngành thuỷ sản trong chiến lược hướng về xuất khẩu

Đề án ngành thuỷ sản trong chiến lược hướng về xuất khẩu

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Nội dung: Phần 1: Vị trí của ngành thuỷ sản trong chiến lược hướng về xuất khẩu 1.1 Khái quát về ngành thuỷ sản 1.1.1 Lợi thế để phát triển ngành...

Bài giảng Tiếp thị thủy sản

Bài giảng Tiếp thị thủy sản

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: TS. NGUYỄN MINH ĐỨC – 2009 BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ – KHOA THỦY SẢN – ĐH. NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH Nội dung:...

Bài giảng môn Quản trị Marketing thủy sản

Bài giảng môn Quản trị Marketing thủy sản

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: TS. NGUYỄN MINH ĐỨC BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ – KHOA THỦY SẢN – ĐH. NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH Nội dung: I. KHÁI...

Bài giảng Quy hoạch và phát triển nghề cá

Bài giảng Quy hoạch và phát triển nghề cá

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: NGUYỄN THÀNH TÂM – 2009 KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG – ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ Nội dung: Đại cương về quy hoạch và quản lý nuôi Các công cụ...

Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển thủy sản Việt Nam – Xác định và xếp hạng ưu tiên cho lĩnh vực Thủy sản

Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển thủy sản Việt Nam – Xác định và xếp hạng ưu tiên cho lĩnh vực Thủy sản

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Hội thảo Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển Thủy sản Việt Nam Nha Trang, 17/12/2006 Mục tiêu hội thảo: – Đánh giá những ưu tiên quốc gia...

Cá cảnh nước ngọt – Hiện trạng, lý do sản xuất và vai trò đối với nông dân

Cá cảnh nước ngọt – Hiện trạng, lý do sản xuất và vai trò đối với nông dân

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Thực hiện: Lâm Quyền – Nguyễn Minh Đức Bộ môn Quản lý và Phát triển Nghề Cá, Đại học Nông Lâm TP.HCM Tóm tắt: Cùng với tốc độ đô thị hóa...

Bài thuyết trình: An toàn lao động và vệ sinh môi trường trong ngành Thủy sản

Bài thuyết trình: An toàn lao động và vệ sinh môi trường trong ngành Thủy sản

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Thực hiện: Nhóm sinh viên lớp D13QM02 Khoa Tài Nguyên Môi Trường – Đại học Thủ Dầu Một Nội dung: Chương 1. Giới thiệu 1.1. Lý do thực hiện đề...

Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Nội dung: CHƯƠNG 1. SỰ ĐA DẠNG CỦA HỆ SINH THÁI THỦY VỰC 1. CÁC THÀNH PHẤN CỦA MÔI TRƯỜNG 2. HỆ SINH THÁI 2.1. Hệ sinh thái nước ngọt 2.1.1....

Luận văn công nghệ sinh học: Thử nghiệm một số hợp chất chiết xuất từ thảo dược trong phòng trị bệnh đốm trắng do virus gây hội chứng đốm trắng (wssv) trên tôm sú (penaeus monodon)

Luận văn công nghệ sinh học: Thử nghiệm một số hợp chất chiết xuất từ thảo dược trong phòng trị bệnh đốm trắng do virus gây hội chứng đốm trắng (wssv) trên tôm sú (penaeus monodon)

Trang 1 / 42 Luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học Thực hiện: Nguyễn Đức Thành, năm 2005 Bộ môn Công nghệ Sinh học – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Nội dung: Phần 1....

Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản

Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN QUANG LINH KHOA THỦY SẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, HUẾ – 2012 Nội dung: Chương 1. BỐI CẢNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH...

1 2 3 25