Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Tài nguyên – Môi trường

Ô nhiễm phân bón trong đất ở Việt Nam

Ô nhiễm phân bón trong đất ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tùng, Lương Thiện Tùng, Nguyễn Thị Thùy Duyên, Lê Thị Minh Hiển, Vũ Thị Ngọc Linh, Mai Mỹ Kim, Lê Thanh Vương Nội...

Báo cáo: Sử dụng phân bón và sự phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp/ruộng lúa

Báo cáo: Sử dụng phân bón và sự phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp/ruộng lúa

Trình xem trước tài liệu  DOWNLOAD MIỄN PHÍ FERTILIZER USE AND GHG EMISSIONS IN AGRICULTURE/PADDY FIELD Tác giả: R. Wassmann Người dịch: Nguyễn Văn Linh, Phạm Sỹ Tân Nội dung:...

[EBOOK] GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG TƯỚI – TIÊU (IRRIGATION AND DRAINAGE
SYSTEMS), TS. LÊ ANH TUẤN, VIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐHCT

[EBOOK] GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG TƯỚI – TIÊU (IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEMS), TS. LÊ ANH TUẤN, VIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐHCT

Giáo trình HỆ THỐNG TƯỚI - TIÊU (IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEMS) do Ts. Lê Anh Tuấn , P. Viện trưởng  Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu tr......

[EBOOK] GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG KHOÁNG CÂY TRỒNG, PGS. TS. NGUYỄN BẢO VỆ VÀ THS. NGUYỄN HUY TÀI, NXB NÔNG NGHIỆP

[EBOOK] GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG KHOÁNG CÂY TRỒNG, PGS. TS. NGUYỄN BẢO VỆ VÀ THS. NGUYỄN HUY TÀI, NXB NÔNG NGHIỆP

Dinh dưỡng khoáng rất cần thiết cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, nó là một phạm trù quan trọng tất yếu cho khoa học cơ ......

[EBOOK] CẨM NANG PHÂN BÓN, GS. TS. ĐƯỜNG HỒNG DẬT, NXB HÀ NỘI

[EBOOK] CẨM NANG PHÂN BÓN, GS. TS. ĐƯỜNG HỒNG DẬT, NXB HÀ NỘI

Phân bón là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp. Ai cũng biết phân bón có tác dụng to lớn trong việc làm tăng năng su......

[EBOOK] Plant nutrition for food security (A guide for integrated nutrient management), R.N. Roy et al., FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

[EBOOK] Plant nutrition for food security (A guide for integrated nutrient management), R.N. Roy et al., FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

An expanding world population and the urgency of eradicating hunger and malnutrition call for determined policies and effective actio......

[EBOOK] KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, CHU THỊ THƠM ET AL., TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NXB LAO ĐỘNG

[EBOOK] KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, CHU THỊ THƠM ET AL., TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NXB LAO ĐỘNG

Hàng ngàn năm nay, con người đã khai thác đất đai để trồng trọt. Trong quá trình khai thác, do không hiểu biết đầy đủ, con người đã làm......

[EBOOK] DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM, CỤC TRỒNG TRỌT – TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA, NXB NÔNG NGHIỆP

[EBOOK] DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM, CỤC TRỒNG TRỌT – TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA, NXB NÔNG NGHIỆP

Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (sau đây gọi là Danh mục phân bón): là bản liệt kê các loại phân......

[EBOOK] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN KHKT, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG

[EBOOK] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN KHKT, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG

Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón có vai trò vô cùng quan trọng. Phân bón có tác dụng tăng năng suất đối với cây trồng, cải tạo và n......

[EBOOK] HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN CÂN ĐỐI VÀ HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG, TỦ SÁCH KIẾN THỨC NHÀ NÔNG, TRUNG TÂM UNESCO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VĂN HOÁ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG, NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC

[EBOOK] HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN CÂN ĐỐI VÀ HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG, TỦ SÁCH KIẾN THỨC NHÀ NÔNG, TRUNG TÂM UNESCO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VĂN HOÁ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG, NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC

Phân bón là các chất hữu cơ hoặc vô cơ chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng được bón vào đất hay hoà nước phun, xử lý ......

1 2 3 16