Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Nông học

450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) – GS.TS. Đường Hồng Dật

450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) – GS.TS. Đường Hồng Dật

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, 2005 Nội dung: 1. Các giống cây hoa màu lương thực – Các giống ngô –...

450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 1 (169 giống lúa) – GS.TS. Đường Hồng Dật

450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 1 (169 giống lúa) – GS.TS. Đường Hồng Dật

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, 2005 Nội dung: Phần 1. Những điều cần thiết để sử dụng giống cây trồng đạt...

Giáo trình mô đun Xây dựng vườn ươm

Giáo trình mô đun Xây dựng vườn ươm

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Nhóm biên soạn: Hà Chí Trực (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt (hiệu chỉnh) Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – 2011 Tài liệu liên quan:   Nội dung:...

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 6 – Hoa đồng tiền

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 6 – Hoa đồng tiền

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Tác giả: ThS. Đặng Văn Đông, PGS.TS. Đinh Thế Lộc Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2004 Tài liệu liên quan:   Nội dung: Tình...

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 5 – Hoa cẩm chướng

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 5 – Hoa cẩm chướng

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Tác giả: ThS. Đặng Văn Đông, PGS.TS. Đinh Thế Lộc Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2005 Tài liệu liên quan:   Nội dung: Phần...

Luận văn Nuôi cấy mô cây Dầu mè (Jatropha curcas L.)

Luận văn Nuôi cấy mô cây Dầu mè (Jatropha curcas L.)

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Thực hiện: Sinh viên Nguyễn Văn Hạnh, TP.HCM – tháng 8/2007 Ngành Công nghệ Sinh học Bộ môn Công nghệ Sinh học – Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ...

Luận văn Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Luận văn Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Tác giả: Đào Xuân Thanh Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên – 2009 Nội dung: Mở...

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM TS. LÊ TRƯỜNG – PGS.TS. NGUYỄN TRẦN OÁNH – TS. ĐÀO TRỌNG ÁNH NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI...

Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học

Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Production, Preparation and Use of Botanical and Biological Pesticides – Tái bản lần haiChủ biên: TS. NGUYỄN VĂN TUẤT – PGS.TS . LÊ VĂN THUYẾT VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NHÀ...

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

Trình xem trước tài liệu:  DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: PGS.TS ĐỖ HÀM – TH.S NGUYỄN TUẤN KHANH – TH.S NGUYỄN NGỌC ANH NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI HÀ NỘI – 2007 Nội dung PHẦN MỞ...

1 2 3 66