Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Lâm nghiệp

Giáo Trình Dạy Nghề Sản Xuất Lâm Nghiệp Quy Mô Nhỏ

Giáo Trình Dạy Nghề Sản Xuất Lâm Nghiệp Quy Mô Nhỏ

Với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực cho những hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam. Nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường góp phần xóa đói, giảm nghèo...

Kỹ Thuật Trồng Và Khai Thác Đặc Sản Rừng

Kỹ Thuật Trồng Và Khai Thác Đặc Sản Rừng

Nước ta có rất nhiều rừng. Rừng không những có giá trị lớn về sinh thái môi trường và phòng hộ mà còn đem lại nhiều giá trị về kinh tế. Từ xa xưa tài nguyên rừng đã gắn...

Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm

Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm

Trình bày các vấn đề về chuẩn bị điều kiện khai thác; khai thác lâm sản, vận chuyển lâm sản, tiêu thụ sản phẩm lâm sản…Giáo trình Khai thác và tiêu thụ sản phẩm tổng hợp những kiến thức,...

Lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

Lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

Lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển sang một giai đoạn mới, khi Luật Lâm nghiệp 2017, thay thế cho Luật BVPTR 2004, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong khi các mục tiêu phát triển lâm...

Bài giảng Nông lâm kết hợp

Bài giảng Nông lâm kết hợp

Biên soạn: PGS.TS Lê Quang Vĩnh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế LINK TẢI...

SỔ TAY NHẬN BIẾT CÁC LOÀI CÂY GỖ THƯỜNG GẶP KIỂU RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ Ở TÂY NGUYÊN

SỔ TAY NHẬN BIẾT CÁC LOÀI CÂY GỖ THƯỜNG GẶP KIỂU RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ Ở TÂY NGUYÊN

Sổ tay xác định nhanh loài thực vật trong các hệ sinh thái rừng, vùng sinh thái với mục đích hỗ trợ cho nhân viên lâm nghiệp hiện trường, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh và...

SỔ TAY NHẬN BIẾT CÁC LOÀI CÂY GỖ THƯỜNG GẶP KIỂU RỪNG KHÔ THƯA CÂY HỌ DẦU ƯU THẾ (RỪNG KHỘP) Ở TÂY NGUYÊN

SỔ TAY NHẬN BIẾT CÁC LOÀI CÂY GỖ THƯỜNG GẶP KIỂU RỪNG KHÔ THƯA CÂY HỌ DẦU ƯU THẾ (RỪNG KHỘP) Ở TÂY NGUYÊN

Sổ tay xác định nhanh loài thực vật trong các hệ sinh thái rừng, vùng sinh thái với mục đích hỗ trợ cho nhân viên lâm nghiệp hiện trường, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh và...

Những loại cây dược liệu quý hiếm có giá trị nhất tại Việt Nam cần được bảo tồn

Những loại cây dược liệu quý hiếm có giá trị nhất tại Việt Nam cần được bảo tồn

Việt Nam có rất nhiều loại cây dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Điều kiện tự nhiên ở Việt Nam là tiềm năng to lớn để phát triển nhiều loại dược liệu, đặc biệt là...