Website chia sẻ Ebook tài liệu Nông Lâm Ngư

Phát triển nông thôn

An toàn thực phẩm nông sản: Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách Nhà nước

An toàn thực phẩm nông sản: Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách Nhà nước

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Chủ biên: Phạm Hải Vũ – Đào Thế Anh Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2016 Nội dung: Dẫn nhập: Quản lý an toàn thực phẩm nông sản:...

Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp tại Việt Nam

Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp tại Việt Nam

Trang 1 / 76 Chủ trì nhóm biên soạn thảo: Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thị Yến Thành viên nhóm soạn thảo: Đào Thế Anh, Phạm Văn Lầm, Nguyễn Tất Cảnh, Lã Tuấn Nghĩa, Lê Văn Hưng Dựa...

Giáo trình mô đun: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh – Nghề Quản lý trang trại

Giáo trình mô đun: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh – Nghề Quản lý trang trại

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý trang trại Bộ Nông Nghiệp và PTNT Tham gia biên soạn: Nguyễn Vũ Phương Thúy (chủ biên), Trần Quốc Việt, Lê...

Giáo trình mô đun: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm – Nghề Quản lý trang trại

Giáo trình mô đun: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm – Nghề Quản lý trang trại

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cáp nghề – Nghề quản lý trang trại Bộ Nông Nghiệp và PTNT Tham gia biên soạn: Le Thị Nguyên Tâm (chủ biên), Trần Quốc Việt, Nguyễn...

Giáo trình mô đun: Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm – Nghề Quản lý trang trại

Giáo trình mô đun: Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm – Nghề Quản lý trang trại

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý trang trại Bộ Nông Nghiệp và PTNT Tham gia biên soạn: Tống Thị Hải Hạnh (chủ biên), Trần Quốc Việt, Nguyễn...

Giáo trình mô đun: Tổ chức sản xuất – Nghề Quản lý trang trại

Giáo trình mô đun: Tổ chức sản xuất – Nghề Quản lý trang trại

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý trang trại Bộ Nông Nghiệp và PTNT Tham gia biên soạn: Tống Thị Hải Hạnh (chủ biên), Trần Quốc Việt, Nguyễn...

Giáo trình mô đun: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh – Nghề Quản lý trang trại

Giáo trình mô đun: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh – Nghề Quản lý trang trại

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý trang trại Bộ Nông Nghiệp và PTNT Tham gia biên soạn: Nguyễn Vũ Phương Thúy (chủ biên), Trần Quốc Việt, Lê...

Giáo trình mô đun: Định hướng sản xuất – Nghề Quản lý trang trại

Giáo trình mô đun: Định hướng sản xuất – Nghề Quản lý trang trại

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý trang trại Bộ Nông Nghiệp và PTNT Tham gia biên soạn: Lê Thị Hương Giang (chủ biên), Trần Quốc Việt, Nguyễn...

Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa – TS. Đặng Kim Sơn

Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa – TS. Đặng Kim Sơn

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Biên soạn: TS Đặng Kim Sơn Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội – 2008 Nội...

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:   DOWNLOAD MIỄN PHÍ Nội dung: Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp I. Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân II- Những đặc điểm của sản xuất nông...

1 2 3 12