Du lịch thông minh là mục tiêu mà ngành du lịch Việt Nam nói riêng đang hướng đến bao gồm dịch vụ du lịch trực tuyến, số hoá điểm đến, số hoá doanh nghiệp, số hoá quy trình trải nghiệm…nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và giảm những tác động tiêu cực của làn sóng này ở Việt Nam đã nêu rõ, du lịch là một trong những ngành kinh tế được ưu tiên xây dựng chiến lược chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Chủ trương của trung ương, chính phủ và địa phương (QĐ1955/TTg, 2009 phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đầm phá TGCH; NQ83/NQ-CP, 2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn 2045) đều nhấn mạnh tầm quan trọng phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá trong đó ưu tiên phát triển du lịch trên cơ sở tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái kết hợp với phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn vùng nước nội địa.

Từ những thực tế đó, nhóm đề xuất phương án số hóa dữ liệu du lịch đầm phá Thừa Thiên Huế thông qua xây dựng một cổng thông tin trực tuyến vừa quảng bá, truyền thông và xúc tiến du lịch, kết nối với các sản phẩm du lịch cộng đồng cũng như gia tăng nhận thức cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên đầm phá.

 

Chia sẻ