Cây ăn trái (quả) của chúng ta rất phong phú và đa dạng . Tuy vậy do đặc điểm của thời tiết mà cây ăn trái chỉ thường ra hoa một lần trong năm (ra hoa chính vụ, vụ thuận). Lúc thu hoạch sản phẩm quá quá nhiều, sử dụng không kịp, bảo quản khó khăn nên một thời gian ngắn sau khi thu hoạch, trái thối hỏng rất nhiều. Các nhà máy chế biến đồ hộp chỉ hoạt động được thời gian ngắn trong năm (2-3 tháng). Do đó công nhân thiếu việc làm và lãng phí máy móc, thiết bị . Vì vậy, việc điều khiển cho cây ăn trái ra hoa trái vụ hoặc rãi vụ trong năm rất cần thiết để vừa giải quyết các vấn đề trên, vừa mang lại giá trị kinh tế cho ngành hàng cây ăn trái do trái cây vào mùa nghịch giá thường cao hơn mùa thuận.

 

Giáo trình xử lý ra hoa” cây ăn trái được biên soạn dành cho sinh viên các ngành Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về sự ra hoa, nguyên lý ra hoa, điều kiện ra hoa, đặc điểm sinh học và biện pháp xử lý ra hoa một số loại cây ăn trái. Giáo trình được P.GS. TS. Trần Văn Hâu, giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng, trường ĐHCT biên soạn. Nội dung giáo trình bao gồm 9 chương được trình bày như sau:

 

 

  • Chương 1: SINH HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN RA HOA

 

  • Chương 2: NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ SỰ KÍCH THÍCH VÀ ỨC CHẾ SỰ RA HOA

 

  • Chương 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ RA HOA

 

  • Chương 4: BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA

 

  • Chương 5: SỰ RA HOA VÀ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA NHÃN

 

  • Chương 6: SỰ RA HOA VÀ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA XOÀI

 

  • Chương 7: SỰ RA HOA VÀ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA SẦU RIÊNG

 

  • Chương 8: ĐIỀU KHIỂN CHO CHÔM CHÔM RA HOA RÃI VỤ

 

 • Chương 9: SỰ RA HOA VÀ ĐẬU TRÁI CÂY CÓ MÚI

 

Để đọc hiểu tốt giáo trình, sinh viên cần học qua các học phần Sinh lý thực vật, dinh dưỡng cây trồng và Sinh hoá B (Nông nghiệp).

 

[EBOOK] GIÁO TRÌNH XỬ LÝ RA HOA, PGS. TS. TRẦN VĂN HÂU, BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG, KHOA NN&SHUD, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (ĐHCT)

 

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 | PART 2.


Chia sẻ