Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Nội dung:

Phần 1: Vị trí của ngành thuỷ sản trong chiến lược hướng về xuất khẩu
1.1 Khái quát về ngành thuỷ sản
1.1.1 Lợi thế để phát triển ngành thuỷ sản
1.1.2 Những thách thức của ngành thuỷ sản Việt nam
1.2 Chủ trương phát triển ngành thuỷ sản hướng về xuất khẩu
1.3 Thị trường thuỷ sản quốc tế và những cơ hội cho xuất khẩu thuỷ sản Việt nam
1.3.1 Thị trường thuỷ sản thế giới
1.3.2 Mỹ-thị trường thuỷ sản đầy tiềm năng
1.3.3 Hiệp định thươnh mại Việt-Mỹ
1.3.3.1 Những cơ hội chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu của Việt nam
1.3.3.2 Thách thức

Phần 2: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ trong thời gian qua
2.1 Tình hình sản xuất nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản của Việt Nam
2.2. Tình hình xuất khẩu chung của thuỷ sản Việt nam
2.3 Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt nam sang thị trường Mỹ
2.4 Những hạn chế, khó khăn trong xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam sang thị trường Mỹ

Phần 3: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản Việt nam sang thị trường Mỹ
3.1 Dự báo khả năng xuất khẩu thuỷ sản Việt nam sang thị trường Mỹ trong những năm tới
3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản Việt nam sang thị trường Mỹ
3.2.1 Giải pháp mang tầm vĩ mô
3.2.2 Giải pháp cấp doanh nghiệpChia sẻ