Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thực hiện: Nhóm sinh viên lớp D13QM02
Khoa Tài Nguyên Môi Trường – Đại học Thủ Dầu Một

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu
1.1. Lý do thực hiện đề tài
1.2. Mục tiêu và đối tượng của đề tài
1.3. Ý nghĩa đề tài

Chương 2: Nội dung
2.1. Sơ lược về ngành thủy sản
2.2. Thực trạng an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong ngành thủy sản
2.3. Thực trạng công tác quản lý trong ngành thủy sản
2.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại
2.5. Nguyên nhân tai nạn, bệnh nghề nghiệp
2.6. Sơ cứu cho người bị nạn
2.7. Phương tiện bảo hộ lao động

Chương 3. Kết luậnChia sẻ