Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Biên soạn: TS. NGUYỄN MINH ĐỨC – 2009
BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ – KHOA THỦY SẢN – ĐH. NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Nội dung:

Marketing là gì?
Điều gì khiến người tiêu dùng thực hiện hành vi mua
Thang nhu cầu Maslow
Cái gì sẽ thỏa mãn nhu cầu, mong muốn
Người tiêu dùng chọn sản phẩm và nhu cầu như thế nào
Cách người tiêu dùng có được sản phẩm hay dịch vụ
Ai mua các sản phẩm, dịch vụ?
Hệ thống marketing hiện đại

Chuyên đề 1: Marketing trong nền kinh tế luôn thay đổi hiện nay
Sự thay đổi trong môi trường kinh doanh
Mười qui luật marketing
Nhiệm vụ của tiếp thị
Phức hợp marketing

Chuyên đề 2: Các chiến lược tiếp thị dựa trên phức hợp marketing
Sản phẩm và chiến lược sản phẩm
Sản phẩm và phức hợp sản phẩm
Các yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cho sản phẩm
Các mức độ giá trị của sản phẩm
Phân loại hoàng hóa theo người dùng
Phân loại hàng hóa theo ngành hàng
Đóng gói và ghi nhãn
Các chiến lược marketing dựa trên phức hợp tiếp thị
Chiến lược giá
Giá được điều chỉnh theo giá trị
Các bước thiết lập giá
Chiết khấu
Điều chỉnh giá
Kênh phân phối
Vai trò của trung gian (thương lái)
Truyền thông, quảng cáo trong marketing
Hỗn hợp truyền thông tiêp thị

Chuyên đề 3: Xây dựng thương hiệu
Thương hiệu là gì?
Xây dựng đặc tính thương hiệu
Xây dựng thương hiệu
Tài sản của thương hiệu
Giá trị của thương hiệu
Những thuận lợi người bán nhận được từ thương hiệu nổi tiếng
Các loại thương hiệu
Quyết định đặt thương hiệu
Các chiến lược đặt thương hiệu
Chất lượng cho một thương hiệu
Các công cụ xây dựng thương hiệu
Đa nhãn hiệu và đồng nhãn hiệu

Chuyên đề 4: Tiếp thị theo vòng đời sản phẩm
Hiệu quả chi phí của từng công cụ tiếp thị

Chuyên đề 5: Vai trò của bán hàng
Bán hàng không cần cửa hàng
Cạnh tranh giữa các cửa hàng bán lẻ
Quản lý bán hàng

Chuyên đề 6: Tâm lý khách hàng
Các loại hành vi khách hàng và nhiệm vụ của người bán
Quá trình hình thành quyết định mua hàng

Chuyên đề 7: Kỹ năng thuyết phục khách hàng
Ba “KHÔNG” khi đặt câu hỏi

Chuyên đề 8: Chiến lược khác biệt hóa
Khác biệt hóa về đặc điểm sản phẩm
Khác biệt hóa về dịch vụ khách hàng
Khác biệt hóa về nhân lực tiếp thị và bán hàng

Chuyên đề 9: Bán buôn
Các chức năng của các nhà bán buônChia sẻ