Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Biên soạn: NGUYỄN THÀNH TÂM – 2009
KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG – ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Nội dung:

Đại cương về quy hoạch và quản lý nuôi
Các công cụ và phương pháp tiếp cận trong quy hoạch và quản lý nuôi thủy sản
– Công cụ tiếp cận về kinh tế xã hội
– Công cụ tiếp cận về kỹ thuật
Thực hành chuyên đề quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sảnChia sẻ