Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Biên soạn: TS. NGUYỄN MINH ĐỨC
BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ – KHOA THỦY SẢN – ĐH. NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Nội dung:

I. KHÁI NIỆM MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING
1. Marketing là gì?
2. Các quan điểm về quản trị marketing
3. Hỗn hợp marketing (marketing mix)

II. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
1. Thị trường
2. Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu

III. CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING
1. Chiến lược định vị
2. Chiến lược sản phẩm
3. Chiến lược giá
4. Chiến lược chiêu thị tiếp thị
5. Chiến lược phân phối sản phẩm

IV. BÁN BUÔN, BÁN LẺ VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN
1. Bán buôn (hay bán sỉ)
2. Bán lẻ
3. Quản lý hậu cần

V. QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
1. Đội ngũ bán hàng
2. Quản lý đội ngũ bán hàng
3. Đánh giá hiệu quả bán hàng

VI. MARKETING QUỐC TẾ
1. Thương mại thủy sản quốc tế
Những yếu tố cần xem xét trước khi quyết định tiến ra nước ngoài
Những rủi ro cần phải xem xét trước khi tiến ra nước ngoài
Cách đánh giá và chọn lựa thị trường nước ngoài để gia nhập
Những phương cách chính để gia nhập thị trường nước ngoài
Các chiến lược marketing quốc tếChia sẻ